Üldised Põhimõtted
Eesti Natura-protsess
Dokumendid
Seadused
Natura alade kaart
Life-Nature
Looduskaitse EL-is
KKK
Ajakirjandus Naturast
Kontakt
Otsing
  

Mis on Natura 2000?

Natura 2000 on üle-euroopaline kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse.

Euroopa Liidu liikmesmaana peab Eesti korraldama Natura 2000 aladel loodusväärtuste säilimise.

Uudised

Natura 2000 rahastamine 2007 – 2013 – võimalused ja probleemid

20. juunil 2006 toimus Keskkonnaministeeriumi suures saalis seminar teemal “Natura 2000 rahastamine 2007 – 2013 – võimalused ja probleemid”.

Seminar korraldati Euroopa Komisjoni poolt algatatud projekti “Natura 2000 rahastamine – juhendmaterjal ja seminarid” raames. Projekti viis läbi Maailma Looduse Fond (WWF), kelle eestipoolseks partneriks oli Eestimaa Looduse Fond. Projekti meeskond on koostöös kõigi seotud peadirektoraatidega koostanud Natura 2000 rahastusvõimaluste käsiraamatu, mis ilmub kõigi Euroopa keeltes. Eestikeelne käsiraamat ilmus 2006. a juulikuus, kõikidel huvilistel on võimalus seda leida ka Natura 2000 kodulehelt.

Seminaril osalesid esindajad Euroopa Komisjonist, Keskkonnaministeeriumist, Põllumajandusministeeriumist, Rahandusministeeriumist, Riiklikust Looduskaitsekeskusest, maakondade keskkonnateenistustest ning valitsusvälistest organisatsioonidest.

Ettekanded leiate siit:

LIFE+.ppt

Elukk_rak.ppt

paevakava.doc

Norra_abi.ppt

natura.ppt

maaelu.ppt 

Financing.ppt

kasiraamat.ppt

kasiraamat.pdf