Avaleht
Üldised Põhimõtted
Eesti Natura-protsess
Dokumendid
Seadused
Natura alade kaart
Life-Nature
Looduskaitse EL-is
KKK
Ajakirjandus Naturast
Kontakt
Otsing
  

Euroopa Liidu abi Natura 2000 alade kaitsel

Natura 2000 võrgustiku loodusväärtuste säilitamist ja taastamist toetab rahaliselt ka Euroopa Liit. Peamiseks rahastamisallikaks on Life-Nature programm, kust võib taotleda Natura alade kaitse korraldamiseks kaasrahastamist 50–75 protsendi ulatuses.

Eestist on kolme aasta jooksul toetust leidnud seitse projekti, mida EL toetab kokku 48 miljoni krooni ulatuses.

Selle eest on näiteks ostetud kariloomi, mis anti kohalikele talupidajatele viieks aastaks tasuta kasutamiseks. Viie aasta pärast peavad talunikud tagastama täpselt sama palju loomi, kuid vahepealne järelkasv jääb talupidajatele. Niiviisi tagatakse väärtuslike rohumaade hooldus ja parandatakse muu hulgas kohalike elujärge.

ELi riikides kasutatakse Natura aladel esinevate elupaikade hooldamiseks väga palju põllumajandussektori rahasid.

Samuti on ette nähtud struktuurfondi keskkonna-infrastruktuuri arendamise meetme alt vahendeid Natura 2000 aladel esinevate elupaikade taastamiseks ning ettevalmistamisel on suuremahuline ühtekuuluvusfondi projekt, mille eesmärgiks on rahastada erinevaid looduskaitselisi investeeringuid.