Avaleht
Üldised Põhimõtted
Eesti Natura-protsess
Dokumendid
Seadused
Natura alade kaart
Life-Nature
Looduskaitse EL-is
KKK
Ajakirjandus Naturast
Kontakt
Otsing
  
Looduskaitse Euroopa Liidus

Euroopa Komisjoni Natura 2000 ametlik lehekülg
Europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm

Natura 2000 dokumendid
Europa.eu.int/comm/environment/nature/legis.htm
 
Natura 2000 baromeeter
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/barometer/barometer.htm

Natura Newsletters
http://europa.eu.int/comm/environment/news/natura/index_en.htm

Euroopa Keskkonnaagentuur
www.eea.eu.int

European Environment Information and Observation Network (EIONET)
www.eionet.eu.int (andmed ja kaardid kõikide liikmesmaade ja kandidaatriikide kohta)