Avaleht
Üldised Põhimõtted
Eesti Natura-protsess
Dokumendid
Seadused
Natura alade kaart
Life-Nature
Looduskaitse EL-is
KKK
Ajakirjandus Naturast
Kontakt
Otsing
  
Loodushoiutoetus

Alates 2000. aastast on Eesti riik toetanud väärtuslike pool-looduslike koosluste hooldustöid, makstes loodushoiutoetust talupidajatele, kes karjatavad loomi, niidavad või teevad taastamistöid rannakarjamaadel, puis-, aru- ja soostunud niitudel või loopealsetel ja puiskarjamaadel.

Talupidajatel on võimalik loomade karjatamiseks ja heinateoks taotleda keskkonnaministeeriumi maakondlikelt keskkonnateenistustelt ja kaitsealade administratsioonidelt loodushoiutoetust (endise nimega – maahooldustoetus). Toetust võib saada ka muude pool-looduslike koosluste hooldamiseks vajalike tööde, nagu niitude võsast puhastamine, puisniidu või puiskarjamaa puurinde harvendamine või tarade ehitamine, jaoks.

Keskkonnaministeerium on esmajoones huvitatud lepingute sõlmimisest kaitsealadel paiknevate pool-looduslike koosluste hooldamiseks ning väljaspool kaitsealasid nende alade hooldamiseks, mis inventuuride käigus on hinnatud väärtuslikeks niitudeks ja loopealseteks ning mis on valitud Natura 2000 alade koosseisu.

Hooldustaotluse esitajale selgitatakse hooldustöö nõudeid, sõlmitakse lepingud hooldustööde tegemise kohta ning jälgitakse tööde täitmist. Tööde lõppedes vaatab korraldaja tehtud töö üle, vormistab selle kohta akti ja maksab välja loodushoiutoetuse. Vastavalt lepingule võib osa lepinguga ettenähtud summast tasuda ettemaksuna.

Kolme aasta jooksul on loodushoiutoetustena makstud kokku 57 miljonit krooni.

 

Lisainfomaakonna keskkonnateenistuse looduskaitsespetsialistid