Avaleht
Üldised Põhimõtted
Eesti Natura-protsess
Dokumendid
Seadused
Natura alade kaart
Life-Nature
Looduskaitse EL-is
KKK
Ajakirjandus Naturast
Kontakt
Otsing
  
Natura 2000 võrgustiku eelvalikualad mage-ja riimvete liikide ja elupaigatüüpide kaitseks

4. veebruar 2003, Tartumaa Keskkonnateenistus, Aleksandri tn 14, Tartu 

 

Seminari kava

 

11.00 – 11.10

Seminari avamine

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Tõnu Traks

 

11.10 – 11.30

Ülevaade projektist “Natura 2000 võrgustiku rakendamine Eesti mage- ja riimvete ja elupaigatüüpide kaitseks

MSc Bjarne Moeslund, Bio/consult AS

 

11.30 – 12.00

Natura 2000 vooluveekogude eelvalikualad. Kaart 

MSc Rein Järvekülg, Eesti Loodushoiu Keskus

 

12.00 – 12.30

Natura 2000 rannikumere eelvalikualad

Ettekanne_GM.ppt

PhD Georg Martin, TÜ Mereinstituut

 

12.30 – 12.45

Kohvipaus

 

12.45 – 13.30

Natura 2000 järvede eelvalikualad. Kaart

Ettekanne_IO.ppt

PhD Ingmar Ott, ZBI Limnoloogiajaama teadur

 

13.30 – 14.00

Natura 2000 kala- ja sõõrsuuliigid Eesti jõgedes ja järvedes

MSc Meelis Tambets, Eesti Loodushoiu Keskus

 

14.00 – 14.30

Natura 2000 (vee)selgrootud. Kaart

Ettekanne_JL.doc

MSc Jaan Luig, TÜ Zooloogia Muuseumi peavarahoidja

 

14.30 – 15.30

Suupistelaud

 

Korraldajad:

Eesti Loodushoiu Keskus ja Bio/consult AS

Aadress: Veski 4, Tartu 51005, tel 7 422 767