Avaleht
Üldised Põhimõtted
Eesti Natura-protsess

Eesti Natura-protsess
Võrgustiku loomine
Kaitse korraldamine
Projektid
Dokumendid
Seadused
Natura alade kaart
Life-Nature
Looduskaitse EL-is
KKK
Ajakirjandus Naturast
Kontakt
Otsing
  

Eesti Natura-protsess

Eestis leidub ligi 60 loodusdirektiivis loetletud elupaigatüüpi, 51 looma- ja taimeliiki ning sadakond linnudirektiivis loetletud linnuliiki, mille kaitseks valitud loodus- ja linnualad moodustavadki kokku Eesti Natura 200 võrgustiku.

Eesti valis Natura 2000 alad välja Euroopa Liiduga liitumise hetkeks. Eeltöid võrgustikuga liitumiseks tehti vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud riiklikule programmile "Eesti Natura 2000". Programmi koordineeris keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakond ja seda aitasid ellu viia mitmed koostööprojektid.