Avaleht
Üldised Põhimõtted
Eesti Natura-protsess
Dokumendid
Seadused
Natura alade kaart
Life-Nature
Looduskaitse EL-is
KKK
Ajakirjandus Naturast
Kontakt
Otsing
  
Leping maaomanikuga
Lepingu sõlmimisel maaomanikuga ostab riik määratud ajaks maa kasutusõiguse. Seni on seda kasutatud vääriselupaikade kaitse korraldamisel.