Avaleht
Üldised Põhimõtted
Eesti Natura-protsess
Dokumendid
Seadused
Natura alade kaart
Life-Nature
Looduskaitse EL-is
KKK
Ajakirjandus Naturast
Kontakt
Otsing
  
Kaitsekorrast tuleneva majandusliku kahju heastamine ja maade vahetamine

Vastavalt maamaksuseadusele ei maksustata maamaksuga maad, millel seadusega (või seaduses sätestatud korras) on majandustegevus keelatud. Majandustegevuseks ei peeta kaitstava objekti säilimiseks vajalikku kaitsekorras sätestatud tegevust.

Maalt, millel seadusega (või seaduses sätestatud korras) on majandustegevus kitsendatud, makstakse maamaksu vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele 25, 50 või 75% maksumäärast.

Kui kaitsealal asuva või kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja omaniku hinnangul pole eespooltoodud kompensatsioonid piisavad, on omanikul võimalik looduskaitseseaduse alusel taotleda oma kinnisasja vahetamist riigile kuuluva piiranguteta kinnisasja vastu. Kui riigile kuuluvat kinnisasja sobivas kohas ei leidu, on omanikul õigus teha taotlus Vabariigi Valitsusele, et riik omandaks kitsendusega kinnisasja harilikule väärtusele vastava tasu eest.